• agridoce
 • yeswecan
 • natory
 • inalcanzable
 • mischiefter
 • liwiadruzylla
 • sweetchocolate
 • papaja
 • msj
 • emeraldgirl
 • oleyovska
 • ojtam
 • doctorfrederickchilton
 • hedonismdomina
 • fuckyoulittle
 • timetobegin
 • louse
 • god-of-mischief
 • rudazolza
 • 4thApr
 • electrovamp
 • lenka024
 • bazant
 • callmezuz
 • sandy1918
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9574 3269 1000
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
6904 4d24
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
9239 225a
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viazombiekrasko zombiekrasko
Happy Dog
Reposted fromMysticen Mysticen viazombiekrasko zombiekrasko
9804 14d1
Reposted fromglampop glampop viascorpix scorpix
2344 9376
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viascorpix scorpix
6725 88c7
9043 b161
Reposted fromenn0 enn0 viascorpix scorpix
8657 00eb
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
7798 7e8b
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrozdzi drozdzi
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
9240 d215 1000
Reposted frompiehus piehus viaYSoSerious YSoSerious
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaakunin akunin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl