• sassenach
 • yeswecan
 • natory
 • inalcanzable
 • mischiefter
 • liwiadruzylla
 • sweetchocolate
 • papaja
 • msj
 • emeraldgirl
 • oleyovska
 • ojtam
 • doctorfrederickchilton
 • hedonismdomina
 • fuckyoulittle
 • timetobegin
 • louse
 • god-of-mischief
 • rudazolza
 • 4thApr
 • electrovamp
 • lenka024
 • bazant
 • Lebenslangerschicksalsschatz
 • sandy1918
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaseeyousoon seeyousoon
Aż tak głupia jestem?  Aż tak paskudna jestem?  Aż tak bardzo źle ze mną?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Szkoda tylko, że życie tak łatwo się zaczyna, ale zakończyć tę farse nie jest łatwo... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
15 prób samobójczych 5 zakończonych szpitalem
Czemu tak trudno odebrać sobie życie?  Próbując wszystkiego okazuje się, że nawet do tego jesteś beznadziejna... 
— ...
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
8288 0f15
Reposted fromdivi divi vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
4119 fb82
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapikkumyy pikkumyy
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viapikkumyy pikkumyy
każdy neuron z innej parafii 
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Tęsknię 
Reposted frommesoute mesoute viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl