• glamourista
 • yeswecan
 • natory
 • inalcanzable
 • mischiefter
 • liwiadruzylla
 • sweetchocolate
 • papaja
 • msj
 • emeraldgirl
 • oleyovska
 • ojtam
 • illustrious
 • doctorfrederickchilton
 • hedonismdomina
 • fuckyoulittle
 • timetobegin
 • louse
 • god-of-mischief
 • rudazolza
 • 4thApr
 • electrovamp
 • lenka024
 • bazant
 • Lebenslangerschicksalsschatz
 • sandy1918
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2285 1649
Reposted fromjohnkeats johnkeats
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth via21gramow 21gramow
Reposted frombeinthe beinthe viadiedrunk diedrunk
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viauaremyheaven uaremyheaven
"-Miałem rację, że nie mogę ponownie się w tobie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
-Co ?
-To prawda - potwierdza radośnie. Raz wystarczył, żeby mnie zaifekować. Od tamtej pory tkwiłaś we mnie jak uśpiony wirus. Albo przewlekła choroba,która od czasu do czasu daje znać o sobie kolejnym atakiem.

To żałosne, ale wiedziałem to od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy. To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to ty. I tak już zostanie. Game over.
— Nie mów nic, kocham Cię - Mhairi McFarlane
Reposted fromcountingme countingme
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
1256 fcec
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viairmelin irmelin
6023 09ee
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viairmelin irmelin
1144 0d25
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
4556 f2dc
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viairmelin irmelin
7737 8a7d
Reposted fromTenSigis TenSigis viairmelin irmelin
1582 a91b
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin
1581 bf48
6132 4245
Reposted frombanitka banitka viaoutoflove outoflove
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viakotfica kotfica

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viakotfica kotfica
4612 29a7
Reposted fromretro-girl retro-girl viarainingman rainingman
2330 a6e8 1000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl